Ахметова Гульнара Сыдыковна

14 05 2020 г
11- в класс.Кыргыз
адабияты.Тема:кайталоо «Каныбек романы»
12 05 2020
11-а ,б,в класстар кыргыз тили отулду
08 .05. 2020г
11-а,б,в класстар кыргыз тили.Тема: Текст менен иштоо
7.05 2020ж.
11-в класс Кыргыз адабияты Тема:Дос жонундо баяндама
30 04 2020 г
11-в кл Тема: Кыргыз адабияты
Абийир кечирбейт.
28 04 2020 г
Тема: Суйломдордун айкындооч мучолору. 11  «А» «Б»»В» класстар
24.04.2020г

11-а,б, в класстар

Тема:Атоочтуктар
23.04.2020 ж.
11-в класс.
Тема: Абийир кечирбейт драмасындагы
башкы каармандар.
21.04.2020ж
11-а,б ,в классы
Тема: Этиштин озгочо формасы
17.04.2020ж
11-а,б,в класстар.
Тема:Конугуулор менен иштоо
16.04.2020ж
11-в класс.
Кыргыз адабияты
Тема:Токтоболот Абдумомуноа
тушундуруу жана»Абийир кечирбейт»маанисин тушундуруу
14.04.2020ж
11-а,б,в класстар
Тема:Кыргыз макал-ылакаптары.
Теле корсотуудон корушту.
Ватсап менен иштедим
10.04.2020ж
11-а,б,в класстар
Кыргыз тили.
Тема:Фразеологизмдер турлору.
Ватсап менен иштедим

09.04.2020

11-В класс Бет:136-139
11-в кл. Кыргыз адабияты. Тема:Турар Кожомбердиев бет136-139.
08.04.2020
11-А; 11-Б,11-В класстар

Теле беруудон корушту.