Расулова Чолпон Жолдошовна

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

6 класс

1 САБАК АДАБИЯТ 6 КЛ КОМУЗ КУНУ

Кыргыз тил 6-кл. Досу коп бала. Расулова .Ч.Ж

Сөздүк жат жазуу. 6-кл Расулова .Ч.Ж

https://youtu.be/VwNsqkPP_3E

8 класс

классный час 8-кл расулова.Ч

КОМУЗ КУНУ

Кыргыз адабият8-кл Расулова.Ч.Ж

Тике жана кыйыр толуктооч. 8-класс Расулова.Ч.Ж

Арстанбап 8-класс

ОТЧЕТЫ

Отчет за 1-25 сентябрь 2020г. РасуловаЧ.Ж

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

КЫРГЫЗ ТИЛ 7 класс

7-класс суйломдун баш мучолору видео

Баяндоочтун турлору 7- класс

Этиштик баяндооч 7-класс

Атоочтук баяндооч 7-класс

Смотрите «Жалаң сүйлөмдөр. 7-кл Ч.Жолдошовна» на YouTube

https://youtu.be/mFBeWl9hv58

7-кл.Конугуу,машыгуу .Расулова.Ч.Ж

7-кл. Соз остуруу. Расулова.Ч.Ж

7-кл. Курманжан датка. Ч.Жолдошовна

7-кл. тесттик иш-3 Расулова

7-кл.тесттик иш-1 Расулова.Ч

7-кл.тесттик иш-2 Расулова,Ч,Ж

АДАБИЯТ 7 класс

2 урок Куунун сыры . адабият 7-класс.

АДАБИЯТ 7 класс

https://youtu.be/OYR5zKFao8A

 

КЫРГЫЗ ТИЛ 5 класс

https://youtu.be/UKivALrRskc

2-урок. 5-класс кыргыз тил

Өзүнөрдү текшергиле 5-кл Расулова Чолпон

5-кл. этиштин жактарын,чактарын кайталоо.Расулова.Ч.Ж

Смотрите «5-кл. Этиштин жактарын жана сактардын кайталоо» на YouTube

https://youtu.be/Cr6MWcO8SSE

5-кл Сын атоочтун даражаларын кайталоо

https://youtu.be/BnaO6wSKB-U

ОТЧЕТЫ

Отчет за неделю 8.04-10.04 Расулова.Ч.Ж

Отчет за неделю 13.04-17.04.2020г. РасуловаЧ.Ж

Отчет за неделю 20.04-24.04.2020г. РасуловаЧ.Ж