Усупова Дамира Авасовна

16.04.2020ж.

10абв класстарында кыргыз адабият сабагы отулду. Тема: «К.Баялиновдун омуру жана чыгармачылыгы» , ватсап аркылуу кайтарым байланыш

14.04.2020ж.

10а,в кл. кыргыз адабият сабагы отулду, обратная связь по ватсапу. Тема: Касымалы Баялиновдун омуру, чыгармачылыгы, через ватсап, голос. обьяснение, обр.связь-ватсап

10.04.2020ж.

Бугун 10в классында сабак-лекция болду. Тема: А.Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романы, тестик тапшырма берилди.

09.04. 2020-ж. Кыргыз адабияты 10б кл. Тема: А.Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романы. Лекция сабагы. Тапшырма берилди.